Drömmar är vägen

till förändring...

                                                        - Andrea Kontros -

Vad jag erbjuder


Att känna till hur vi som människor fungerar biologiskt är den bästa basen för att vi ska kunna förbli friska. Och att förbli friska livet ut är en förutsättning för ett aktivt och obegränsat liv. Jag genomför presentationer och föreläsningar just i detta breda och viktiga ämne, gärna skräddarsytt till ett eller vissa specifika ämnesområden inom biologi, anpassat efter dina önskemål.


Alla har vi drömmar och önskningar om hur vi vill leva våra liv. Jag hjälper dig att ta tag i dina önskningar och hitta de områden du vill förändra. Med delmål som steg för steg leder ditt liv mot en förändring.  

Med gedigen biologisk kunskap som bas hjälper jag dig att stärka din hälsa och förändra din livsstil mot att bli en starkare och mer välmående individ.


Humanism


Humanism är en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt. Humanismen utgår även från att människans handlingar bör utgå från förnuft och medmänsklighet och villbygga samhället på självständiga, ansvarstagande, samarbetande individer. Humanisktiska värderingar innefattar också att individe har rätt till största möjliga frihet, så länge detta inte skadar andra. Humanismen betonar att människor är naturligt jämlika och att alla människor har ett männsiovärde.


Empati


Empati är förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Idag används ordet "empati" som en förmåga för all social kommunikation som kräver att man förstår andras behov, känslor och intentioner. Empati, som även finns inom vissa djurarter, är en strategi som hjälper arter att överleva; den medverkaqr till förståelse individer emellan och bidrar till att skapa djupare kopplingar mellan dessa. De som verkligen är empatiska dömer inte. Detta är en färdighet som enligt vissa studier växer i takt med åldern. För empati, likt förmågan att lyssna utan att döma, ökar med erfarenhet.


Biologisk kunskap


Biologi är läran om livet. Om vi tolkar innebörden av detta ord, så är det just livet som står i centrum; levande organismer och livets processer med allt vad detta innebär. Att ha kunskap om livet innefattar förståelse för hur levande varelser fungerar och vad som är viktiga parametrar att uppfyllla för att levande varelser ska må bra. Att ha biologisk kunskap är vigtig för att utforma levande varelsers livsmiljöer optimalt för att uppnå ett friskt liv.

Föreläsningar om naturlig hälsa


Naturlig hälsa är grunden till både ett friskt liv och till bra prestationsförmåga. Naturlig hälsa bidrar även till att vi kan vara starka, pigga och livskraftiga långt upp i åldern. Därför är det av största vikt att skapa och bibehålla detta.

I min senaste bok med titeln "Hälsan är viktigast - vår hälsa från ett biologiskt och humanistiskt perspektiv" skriver jag just om detta aktuella och viktiga ämne. Läs mer om min bok under fliken "Mitt skrivande".

Med min mångåriga biologiska kunskaper som bas föreläser jag om kroppens viktiga funktioner och parametrar som bör beaktas i vårt liv för att bibehålla naturlig hälsa. Jag föreläser för företag, organisationer och skolor men även för privatpersoner som är intresserade av detta.

Jag kan bokas via Författarcentrum Syds hemsida under "Författarförmedling", då gäller Författarcentrums arvode. Se länk nedan:


Sök — Författarförmedling (forfattarformedling.se)


Ni kan även kontakta mig via mail här på hemsidan, längst nere på första sidan, då kan vi komma överens om arvode.


Jag fakturerar via faktureringsföretaget Frilans Finans.Personlig vägledning för hälsoförbättring


Vår hälsa är väldigt viktig för vårt välmående men även för vår prestationsförmåga. Att ha en bra hälsa är grunden till ett obegränsat liv men även för att kunna uppnå sina mål. Jag vägleder dig via samtal mot din hälsoförbättring.

Vill du börja din förändring? Boka ett kostnadsfritt samtal nedan.

Personlig vägledning för livsstilsförändring


Vår livsstil är viktig för vår hälsa men även för hur vi ska gå vidare i livet. Vill du ta nya steg i livet och förändra ditt liv? Jag hjälper dig via coachning att hitta dina mål och ta steg mot dem och göra förändringar i ditt liv.

Vill du börja din förändring? Boka ett kostnadsfritt samtal nedan.

Vill du börja din förändring?


Vill du prata med mig om hur du vill förändra din hälsa eller din livsstil? Har du drömmar eller har du redan dina mål? Jag hjälper dig med vägledning för att gå vidare.

Avslutade evenemang

Medverkan och presentation på Litteraturrundan söndag 5 Maj 2024 i Lund, Lilla Fiskaregatan 4


Jag presenterade min bok "Hälsan är viktigast" och medverkade med mina böcker på Lilla Fiskaregatan 4 i Lund (samlingsutställning).


Presentation av min bok "Hälsan är viktigast" för ungerska föreningen i Malmö 2024-04-26


Jag höll en presentation av min bok "Hälsan är viktigast" i "Dalhemssalen i Kirseberg, Kronetorpsgatan 1 i Malmö, för ungerska föreningen Pannonia klub i Malmö fredagen den 26 april kl 18.00 - 20.00

Hälsa och Helhetsmässan i Eslöv

Medborgarhuset 2024-04-07


Jag deltog på mässan med min nya faktabaserade bok "Hälsan är viktigast", och mina romaner.  Jag informerade även om Nordiska Föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa (nnmh.se) och sålde deras magasin.


Från kl 15.30 till 16.00 höll jag en presentation av boken i Lilla salen.


Medlemsmöte Nordiska föreningen för Naturlig Näring och metabol hälsa i Lund 2024-03-04


Jag presenterade min bok nya "Hälsan är viktigast - vår hälsa från ett biologiskt och humanistiskt perspektiv" på mötet för medlemmar i föreningen

unsplash