Min blogg


Min mångfacetterade personlighet gör att jag tycker om och är intresserad av mycket. Mitt breda naturintresse bidrar till dragning till naturen och det naturliga, exempelvis djur, växtodling, blommor, naturlig hälsa- och skönhetsvård. 

Konst, mode och dans intresserar mig också. Jag tycker även om att resa, uppleva nytt och lära mig. 

Min humanistiska och empatiska läggning gör att jag värnar om det mänskliga och medmänskliga i samhället och om alla människors lika värde samt om naturen.

Så mina blogginlägg kommer att ha mycket varierade teman...

Blogginlägg 2024-01-24


Äntligen är jag igång!

Jag har drömt om detta länge och nu har det blivit verklighet. Att ha en egen hemsida där jag kan vara "den jag är". Uttrycka mitt "inre jag" på mitt alldeles speciella sätt. Mina intressen, mina tankar och mina drömmar. Ja, min verklighet, helt enkelt.

Alla har vi våra egna verkligheter, för vår verklighet är något alldeles eget. Vi skapar vår verklighet utifrån egna erfarenheter, vårt undermedvetna, nedärvda faktorer och via det vi upplevt och lärt oss. Allas våra verkligheter är unika och därmed även den världsbild som vi har, och det som vi ser är "bra" eller "dåligt". Därför är våra världsbilder lika unika som vi är som individer.

Att uttrycka sig själv anser jag vara viktigt. När vi uttrycker oss själv, uttrycker vi vårt "jag". Det är inuti oss tankar och idéer föds och uttrycket av detta leder till förändring. Och förändring är något som har skett och sker hela tiden i världen, för förändring är själva livet.

Men viktigt är att hela tiden leda förändringen mot det bättre för alla. För alla mäniskors liv är viktigt och värdefullt och alla är lika mycket värda. Även allt liv i naturen är värdefullt och unikt. Därför behöver vi även värna om allt i naturen och föra utvecklingen mot en bättre helhet.

Blogginlägg 2024-06-11

Kloka ord som sägs komma från Charlie Chaplin


"Du behöver bara makt när du vill göra något skadligt, i alla andra fall räcker det med kärlek för att nå dina mål".

Det sägs att dessa kloka ord är sagda av Charlie Chaplin. Jag har inte kunnat verifiera detta men själva budskapet är sant.

Blogginlägg 2024-05-29

Var rädd om de vilda djuren!När våren kommer börjar naturen födas på nytt. Även djuren lever upp igen efter vinterns kyla och umbäranden. De vilda djuren är extra aktiva under våren och försommaren då de har sina ungar att föda.

Tyvärr är det väldigt många djur som mister sina liv på våra vägar under denna period. När jag kör 10 – 20 km är det ofta minst ett överkört djur jag ser. Och detta under varje dag jag kör. 


Tänk på hur många sträckkilometer vägar vi har i Sverige! Enligt Trafikverket fanns det 98 500 km statliga vägar i Sverige år 2017. Det är dessa vägar som är de större vägarna med mycket trafik som ofta kör snabbt. Förutom detta finns det mindre vägar och vägar inom tätbebyggda områden.


Om vi antar att det dör ett vilt djur per dag på en sträcka av 20 km på dessa större vägar, så dör det ungefär 4900 djur varje dag. Om vi gångrar denna siffra med årets 356 dagar så blir det något mer än 1 700 00 djur som dör på våra vägar varje år. Det är ofattbart stort antal djur!


I Sverige finns ungefär 250 häckande fågelarter varav de flesta är flyttfåglar och ungefär 70 arter vilda däggdjur.


Så här års på försommaren är det många fåglar såsom duvor, måsar, kråkor och änder som blir överkörda på vägarna. Även däggdjur som grävling, räv, hare, igelkott och katter ses överkörda på vägkanterna.


Många av dessa djur har säkert ungar som behöver försörjas med mat. Ofta blir djur som har ungar lite extra djärva när de behöver skaffa mat åt sina ungar. Dessa djurungar dör också när deras förälder inte längre kan mata dem.


Detta är väldigt sorgligt. Jag blir innerligt ledsen varje gång jag ser ett överkört djur.


Vi behöver våra vilda djur! Och vi behöver vara mer rädda om våra vilda djur!


Det vi kan göra är att köra mer försiktigt och vara mer observanta, framför allt under skymningen och när det är mörkt, då många av våra däggdjur är aktiva.


Blogginlägg 2024-05-10

Tillit kan inte ersättas med kontroll


Vad är tillit? Ordet betyder: ”förtroende till en persons vilja och förmåga att hjälpa eller skydda”. Tillit bygger på ärlighet och ansvarstagande och på att lyssna utan att döma. Tillit kan upprätta oss som aktörer i våra egna liv – när vi känner tillit vågar vi göra saker vi vill, önskar och drömmer om. En känsla av tillit gör att vi kan koncentrera oss och vara närvarande i stunden – oro dämpas och tankarna fladdrar inte iväg till annat.


Tilliten uppstår i relation till andra människor, eller möjligen i relation till olika funktioner och roller som människor antar. Det tar lång tid att bygga tillit och förtroende. 


Tillit är en mycket värdefull parameter i samhället. Eftersom samhället består av väldigt många individer, fungerar tillit som en sammanhållande kitt i ett väl fungerande samhälle. Människor litar på varandras välvilja och på att samhället är uppbyggt så att de kan få hjälp när de behöver och att alla har lika rättigheter och lika möjligheter.


Men när samhället tillåts bli mer och mer segregerat börjar kontrollapparaterna att byggas ut och förstärkas. När tilliten inte längre fungerar på grund av brist på ärlighet, förtroendeskapande och urholkning av människors jämställdhet behöver ”det styrande skiktet” tillta mer och mer kontrollåtgärder.


Tillit kan inte ersättas med kontroll. Tillit bygger på ärlighet, välvilja samt förståelse och viljan att hjälpa, medan kontroll bygger på tvång; att den ena parten granskar, kollar, övervakar och behärskar den andra. Kontroll medför en känsla av ständig oro och bristen på ”andrum och svängrum” som alla människor behöver för att må bra.


Det är just denna ständiga oro som har vuxit sig stor bland breda grupper i dagens samhälle. Oron över att inte kunna klara sig ekonomiskt, att känna sig marginaliserad, att inte kunna få sin röst hörd och en ständigt malande oro för framtiden medför att många människor mår psykiskt dåligt.


Samhället består av alla människor som tillhör det och samhällets regler och lagar ska vara beskaffade så att alla dess invånare gagnas av välfärden. Vi behöver återskapa ett mer rättvist samhälle för alla och få tillbaka tilliten igen.

Blogginlägg 2024-03-21

Att skapa sig själv


När jag var yngre trodde jag att jag skulle hitta en man som kunde förverkliga mig. Att han skulle göra alla mina drömmar till verklighet. Vara som jag önskar och göra det jag önskar. Att han skulle hjälpa mig att skapa ”mig själv”, den ”jag” som jag ville vara. Så naiv jag var!


Sedan dess har jag lärt mig mycket av livet. Vuxit upp och blivit mer klok. Mer realistisk. Och fått massor av insikter.

Vad eller vem skapar en människa? Är det livet? Livets alla glädjeämnen och törnar? Är det vår härstamning och den familj vi föds in i? Är det våra gener som vi ärver? Eller är det ödet? Jag tror att det är en kombination av allt detta som gör att vi blir som vi blir och att vårt liv blir som den blir. Men jag tror även att våra gener har en avgörande roll i för hur vi hanterar olika situationer i livet och för de val vi gör.

Livet är inte alltid lätt. Inte för någon människa. För även om vi har tillräckligt med pengar råkar vi ut för besvärliga situationer i livet, sådant som pengar inte kan lösa. Sjukdom, dödsfall, gräl och osämja, våld eller krig. Alla kan råka ut för saker som är jobbiga och svåra att hantera.

Men vad är skillnaden på hur vi människor klarar oss i livet? Jag tror mycket handlar om vår inställning och om hur viktig vårt riktiga ”jag” är för oss. Och på hur känslosamma och empatiska vi är. Dessa saker ligger till grund för hur vi reagerar och agerar på olika situationer och även hur vi resonerar och handlar.

Många människor ”följer strömmen”. Gör ungefär som alla andra. För att passa in. Kanske de egentligen vill något annat men det är skönare att gotta sig ner i bekvämligheten att vara som de flesta och passa in i det allmänt vedertagna.

Men för vissa människor är deras ”riktiga jag” viktigare än att vara som alla andra. Dessa människor sticker ut. Klär sig ofta annorlunda. Tänker och tycker på sitt speciella sätt. och gör lite som de själv vill. Dessa människor är ofta konstnärer, entreprenörer eller uppfinnare.

Jag har från att länge ha tryckt ner mitt riktiga jag och följt strömmen, mer och mer lyssnat på min inre röst och min intuition. Börjat lyssna mer på vem jag är och på vad jag egentligen vill. Jag har börjat att prioritera saker som jag mår bra av istället för att bara göra som alla andra för att få pengar.

Min tid känns viktig för mig. Jag tänker mer på hur jag vill använda min tid, den tid jag har kvar. Vad som är viktigt för mig att uträtta i mitt liv.

Allt detta sammantaget har fört mig in på min egen väg. Till att vara kreativ på mitt eget sätt.  Att lyssna på mitt inre och förmedla mitt ”jag”. När jag lyssnar på ”mitt jag” skapar jag mer och mer ”mig själv”.

Och långsamt har jag insett att det är jag själv som skapar mig själv.

 

 

 

 

Blogginlägg 2024-03-15

Afternoon tea


Det dyraste teet jag hittills druckit var ett vitt te med besk eftersmak. Inte för att jag vill klaga på eftersmaken, den gav teet bryggd på blommor en spännande och långvarig smakupplevelse.

Och det var mer än teet som var en upplevelse. Teservisen från sent 1900-tal, med färgglada mönster av fyrkantiga figurer stod i kontrast till den skira tekannan i vitt porslin med gulddekor som kunde passa in i någon av Jane Austens storslagna romaner.

Rokokosoffan i röd sammet för två personer, som jag satt i vid väggen intill hörnet av rummet, utstrålade avmätt elegans inramad av de storblommiga tapeterna som gick ända upp till takets stuckaturer. Den pampiga rumspalmens mörkgröna blad kittlade till min kind ibland när jag lutade mig tillbaka i soffan.

Ett tyst sorl av röster hördes runtomkring från gästernas diskreta konversationer. Men dialogen vi hade var intressant och flytande, och trängde undan de andra ljuden. Färgerna, formerna, smakerna och orden flöt ihop och bildade något unikt och svårimiterat.

Allt blev en oförglömlig upplevelse. I efterhand kan jag med gott samvete konstatera att det var värt pengarna.

Blogginlägg 2024-03-14

Skaparkraften är inbygd i livet


Våren är den mest fantastiska årstid, tycker jag. Då kommer livet smygande tillbaka här på norra halvklotet. Allt som har varit täckt av snö och is tinar sakta upp och börjar leva igen när ljuset och värmen återvänder. Frön gror och trädens grönska börjar spira.

De flesta djuren ger liv åt sina ungar på våren. Det finns en instinkt i djuren att fortplanta sig och föra livet vidare. Fåglarna bygger sina bon och sjunger vackert för att markera sina revir. Däggdjurens ungar föds i undanskymda hålor eller i träddungar där de kan växa någorlunda i skydd. På våren finns det åter gott om föda för alla att livnära sig på.


I livet finns inbyggt en otrolig livskraft. När växter växer kan de ta sig upp på de märkligaste ställen. De kan spränga berg och betong, klamra sig fast på stenväggar eller leva på små ogästvänliga utrymmen nästan helt utan näring och vatten. Djuren kan leva på karga ställen och kamouflera sig för att smälta in i sin omgivning.


Ett förunderligt fenomen hos livet är att den återskapar sig själv. Av en enda liten befruktad cell kan det bildas en ny individ som innehåller biljontals celler. Och denna nya individ för med sig gener och får en ny, unik genkombination, så denna blir lik både modern och fadern.


Livet har denna magiska kraft och gnista som gör att frön kan börja gro och växa. Dessa små, till synes livlösa kapslar, som kan vänta i åratal på de gynnsamma förhållanden de behöver för att åter väckas till liv.


Allt som lever förändras. Med tiden växer det som lever och åldras sedan. Förändring är inbyggt i livet och denna förändring gör att samma individ ser olika ut under livets olika faser. Att vara samma men ändå annorlunda är också ett av livets förbryllande fenomen. Och denna förunderliga egenskap finns bara hos levande varelser.


Det är bara levande varelser som kan återskapa sig själv av en enda liten cell. Denna magiska skaparkraft och föränderlighet är inbyggt i själva livet. Och det är själva livet.
Blogginlägg 2024-03-01

Livets värde


Vad är livets värde? Hur mycket är livet värt? Dessa frågor är svåra att svara på.


Livets värde är inbyggt i själva livet. Bara det faktum att vi lever är helt fascinerande och alldeles fantastiskt. Att kunna njuta av allt det som våra sinnen uppfattar; att se, höra, lukta, smaka och känna. Mycket av livets värden åtnjuter vi just genom våra sinnen.


Livet är vackert. I alla fall för dem som kan leva sitt liv fritt och efter egen önskan. Det gäller oss människor men även andra levande varelser.


Varje levande varelse har ett egenvärde. Livets värde är inbyggt i det levande, i själva livet.

Livet skapar sig själv om och om igen. För just att leva och ge liv är principer som ingår i livet. I varje levande varelse finns ett inbyggt mål att föra sitt liv vidare.


I livet är den naturliga variationen inbyggd och denna variation blir större ju högre upp i den evolutionära ordningen en art befinner sig. Den naturliga variationens funktion är just att skapa en så stor variation som möjligt bland dess individer, detta för att underlätta artens överlevnad. Så variation och individers olikheter är något helt naturligt som behöver accepteras och bejakas.

 

Livet sköter sig själv. Det kan vi se på platser där vi människor inte finns närvarande. I urskogar, stäpper och tundror har livet sin gilla gång. Årstiderna följer varandra och livets cykler upprepas gång på gång.


Livet är något unikt och skört. Tänk på att det är lätt att ta bort liv, men omöjligt att återskapa.


Trots den naturvetenskapliga disciplinens stora kunskapsutveckling kan vi människor inte ens skapa en enda liten levande cell. Detta för att till och med en enda liten cell är så komplicerad och komplex i sin beskaffenhet att den är omöjlig att skapa. Tänk att det i en enda cell fortgår 6 miljarder kemiska reaktioner bara under en sekund!


Det är viktigt att tänka på att ha respekt för livet. Och att respektera även andra levande varelsers liv. Att tänka att deras liv också är lika värdefullt för dem som vårt liv är för oss.


För alla levande varelser får sitt liv bara en gång. En individ lever bara en gång. Har denne mist sitt liv så är den individen borta för alltid. Det är viktigt att ha detta faktum i åtanke.


Men en sak är säker: livet kan inte värderas i pengar. För att liv och pengar är helt olika värdegrunder. Den ena har skapat sig själv och återskapas av sig själv, den andra har vi människor skapat. Den ena har ett inbyggt värde i sig själv, den andra har ett inbyggt värde i de valörer vi människor bygger in i dem. Den ena kan inte skapas av oss, den andra kan vi trycka upp i massor.

 

Blogginlägg 2024-02-19

Fantastiska Gran Canaria!


Som en markering för att något nytt kommer in i mitt liv reste jag till Gran Canaria. Att resa, se och uppleva nytt är det bästa sättet för att aktivera våra sinnen. Nya positiva intryck gör att vi föds på nytt.

Med sol, värme och fantastisk natur booztras våra energidepåer. Våra kroppar behöver solljus, egentilgen varje dag, för att laddas på nytt.

Vi behöver leva och känna oss levande varje dag och ta vara på våra liv...

Blogginlägg 2024-02-12

Det är möjligheterna som gör livet oändligt

Möjligheter öppnar upp livet. Ger vägen ett perspektiv. Ingjuter en vetskap om att det finns mer. Att det alltid kommer att finnas mer. Och att vart vi än står, finns det oändliga runtom oss...

Möjligheterna ger oss vägledning i vårt eget universum. För det finns alltid något att välja, något att rikta sig till och gå mot.

Det är alltid du som väljer. Valen är dina. Och valen du gör formar ditt liv.

Om du vill, öppnar du upp mer. Då får du ännu fler möjligheter och ett ännu friare liv. Och möjligheten att ändra på något finns alltid där för dig och för oss alla...


unsplash