Jag har ända sedan jag var barn känt att jag inte var som "alla andra". Jag var annorlunda. Blyg, sårbar och känslig. Med mycket drömmar och fantasier.

Under hela mitt liv har jag känt av den här känslosamheten och sårbarheten. Alla känslor går djupt in i mig och sitter länge kvar. Och mina känslor kan skifta förunderligt snabbt. Även min fantasifullhet finns kvar och tankar och ord i mitt huvud slutar aldrig att flöda.

Men jag har även en annan sida inom mig som är livsbejakande med stor nyfikenhet och framåtanda. Kreativitet och mångsidighet är också egenskaper som kännetecknar mig.

År 2016 stötte jag på en artikel om högkänslighet och insåg då att de egenskaper jag har stämmer väl överens med egenskaper hos högkänsliga personer. Jag är sedan år 2017 medlem i SFH, Sveriges Förening för Högkänsliga.