Age of Aquarius

År 2020 har varit omdaningarnas och förändringarnas år med Coronaviruset som drabbade världen. Många menar att vi nu övergår från Fiskarnas tidsålder, som varade i 2160 år, till Vattumannens tidsålder som kommer att vara lika länge. Övergångens början  ägde rum den 20 Dec 2020 då Jupiter och Saturnus närmade sig varandra och sågs som en lysande himlakropp i Vattumannens stjärntecken.

Vattumannens tidsålder kommer att kännetecknas av att människor blir mer medvetna.  Från att ha varit mera utåtriktade (materialism och kroppsfixering) kommer människan att mera vända sig inåt (andlighet och individualism). Makten kommer att övergå till individen och ge denne frihet att välja sin egen verklighet baserat på vad som passar dennes själ. Varje individ kommer att värderas för det denna är.

Medvetenheten kommer även att innefatta den värld vi lever i. Inte bara hur vi hanterar våra medmänniskor utan även de andra levande varelserna omkring oss, såsom djur och natur, på jorden. Alla individer inom alla arter har ett värde och ett egenvärde som behöver beaktas.

Under Vattumannens tidsålder kommer de föråldrade strukturerna att demonteras och någonting bättre kommer att byggas. Det finns en enorm potential för framsteg och skiftande paradigmer för att skapa strukturer som fungerar mer rättvist för alla.