Den jag är

Den jag är är inte den du ser

Den jag är är inte den som mot dig vackert ler

En tillrättalagd yta

Som mig innesluta

men inuti finns mycket, mycket mer

Den jag är är inte den du tror

Det är så mycket som inte syns men inuti mig bor

Lyckor som flyger

Rädslor som smyger

Ibland är jag liten, ibland är jag stor

Den du ser är inte den jag är

En här av känslor och tankar inom mig jag när

Och alla mina drömmar

Som inuti mig ömmar

Som slocknar, som tändas och som mig framåt bär...

Året

Ännu ett år av vårt liv har gått

Med allt som det har gett oss

Med allt gott och ont som vi har fått

Med glädje och sorg den försett oss

Ju äldre vi blir och åren går

Desto mer vi fatta

Att glädjas så mycket vi förmår

Och allt vi fått vi ska uppskatta

Var lycklig över det du har

Det du ser och den du är

Uppskatta all tid du har kvar

Och allt runtom dig som du har kär

Det är möjligheterna som gör livet oändligt

Det är möjligheterna som gör livet oändligt

Men ibland är detta svårt att förstå

Och fast vi alla vet att vårt liv är ändligt

Måste vi alla vidare gå

Det är möjligheterna som öppnar oss vägen

Som får oss att andas, som ger oss ett ljus

Utan möjligheter är vi instängda i hägn

Är vi instängda i helvetets hus

Hur ska vi gå vidare är livets stora fråga

Vilka dörrar ska vi öppna, vilken stig ska vi ta

Men det viktigaste är att hoppas, att våga

Att mod i sinnet vi alltid ska ha

Vad är meningen med livet kan många tänka

Men enligt mig är det att leva, att se

Att uppleva, att lära, att känna, att älska

Att med alla sinnen alltid vara med

Så lyft din blick och öppna ditt öga

Vässa din penna och dra ditt svärd

Att tåla förtryck det hjälper föga

Stå upp för ditt liv för det är ditt liv värt

Låt inte andra bestämma över ditt liv

Låt inte andra bestämma vem du är

Följ din väg, den som är din egen

Den som är din rätta, den som är dig kär

Låt inte andra stänga dina dörrar

Låt inte andra släcka ditt ljus

Stå upp efter alla livets törnar

Och du kommer att finna himmelens hus